ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2018
(2018-04-10)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και  Εποπτείας  του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, με θέμα: "Προκήρυξη διαγωνισμού των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου για το έτος 2018". Το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των έργων είναι έως και την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.  /images/prokirixidiagwnismoukrvrtheerg.pdf

Από τη Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και  Εποπτείας

του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων 

 
Ταχ. Δ/νση: Ρεθύμνου1, Τ.Κ.:106 82 Αθήνα

Τηλ.:210 8201712-13, FAX:210 8201779

Web: ​​http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=97968Επιστροφή
 
                                                                                               
   

   
      © Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων | Όροι Χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων