ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (16-10-20)
(2020-10-16)

Αγαπητά μέλη, 

σας ενημερώνουμε ότι σήμερα (16/10/20) πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις αναπληρωτών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.  
 
Προσλήφθηκαν 19 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ 91.01
(18 γενικής παιδείας και 1 ειδικής) 
 
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.
 
Για τους πίνακες και για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε: εδώ 
 
Καλή αρχή στους συναδέλφους! Επιστροφή
 
                                                                                               
   

   
      © Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων | Όροι Χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων