ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
 
Για να μπορέσει κάποιος/α να γίνει μέλος του Π.Ε.ΣΥ.Θ. πρέπει να συμπληρώσει την παρακάτω αίτηση και να αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
- Μία (1) φωτογραφία
Για να κατεβάσετε την αίτηση μέλους πατήστε εδώ.
 
Η αίτηση εξετάζεται από το Δ.Σ. του Π.Ε.ΣΥ.Θ. και εγκρίνεται ή απορρίπτεται.
Η συνδρομή των μελών του Π.Ε.ΣΥ.Θ. είναι 30€ το χρόνο (η συνδρομή είναι ετήσια και ημερολογιακή).
 
                                                                                               
   

   
      © Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων | Όροι Χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων